Sökning: "Elias Jemal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Jemal.

  1. 1. Hur irrationellt agerar investerarna egentligen på Stockholmsbörsen? : En studie om aktörernas beteende på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Andreas Fredriksson; Elias Jemal; [2017]
    Nyckelord :Stockholmbörsen; Aktörer; Sofistikerade och mindre sofistikerade aktörer; Aktiemarknaden;

    Sammanfattning : In conjunction with last year's major elections and polls, several economic analysts published forecasts of economic cave-ins, falling stock markets and long time for economic recovery. What can be found afterwards is that these analyzes were not always correct. LÄS MER