Sökning: "Elias Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Elias Karlsson.

 1. 1. Arvidsjaur kommun intranät : Utveckling av prototyp

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Elias Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett Intranät är en hemsida som kan effektivisera kommunikation och informationsdelningpå arbetsplatsen. Arvidsjaurs kommun saknar i nuläget det och därför har en prototyp förett intranät tagits fram. Hemsidan har gjorts i WordPress på en virtuell maskin med operativsystemet Ubuntu. LÄS MER

 2. 2. Analys av brandspridning inom probabilistiska säkerhetsanalyser använda i kärnkraftsindustrin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Wennberg; Elias Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Brandspridning PSA; brandspridning kärnkraft; brandspridning screening; screeningkriterium brand; fire spread PSA; fire spread nuclear facility; fire spread screening; screening criteria fire; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The work presented in this report was based upon two different stages, with the aim of coming up with an improved screening process concerning fire spread within PSA at Ringhals Nuclear Power Plant in Sweden. The first phase consisted of creating a methodology for the screening process, which was based on various screening data, such as CDF, fire loads and openings between compartments. LÄS MER

 3. 3. Methods for numerical analysis of soil-structure interaction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Elias Lager; Pontus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All buildings need a foundation that supports the structure. Since a layer of soil is most often in between a structure and the bedrock, a soil-structure interaction between the foundation and the soil beneath occurs. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutvecklings positiva effekter på medarbetarnas motivation till arbete : En kvalitativ studie från medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carl-Magnus Bommeskär; Elias Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; motivation; kompetens; medarbetarperspektiv;

  Sammanfattning : Studien undersöker kompetensutvecklingens positiva effekter på medarbetares motivation för arbete, utifrån medarbetares perspektiv. Studien har genomförts med kvalitativ metod, intervjuer har som följd genomförts för insamling av empiri med fyra deltagande respondenter. LÄS MER

 5. 5. Produktionsutveckling för konkurrenskraft : Utformning av produktionssystemet utifrån förändrad kravbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Elias Karlsson; Anders Johansson; [2018]
  Nyckelord :Produktionsutveckling; Produktionsteknik; Industriell ekonomi; Maskinteknik; Ordervinnare; Orderkvalificerare; Konkurrenskraft; Produktionsförmåga; Produktionssystem;

  Sammanfattning : Depending on the degree of integration of the manufacturing function in the company’s strategy or goals, the manufacturing system can assume a variety of different roles. In the present day, with the high level of competitiveness, it is necessary to understand how the manufacturing system shall be designed and deployed to enable and sustain a competitive manufacturing. LÄS MER