Sökning: "Elias Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Elias Lindqvist.

 1. 1. FACEBOOK – HÄR SNACKAR VI POLITIK - En jämförande studie av riksdagspartiernas användning av Facebook i valrörelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Axel Blomdahl; Elias Källén; Peter Lindqvist; [2020-06-25]
  Nyckelord :Facebook; politisk kommunikation; riksdagsval; sociala medier; valkampanj;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur svenska politiska partier har använt sig av Facebook under de två senaste riksdagsvalen för att kommunicera med mottagarna.Teori: Studier i politisk kommunikation på sociala medier, nätverkslogik och dagordningsteorinMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: 1085 inlägg som riksdagspartierna publicerade på Facebook under månaden innan riksdagsvalen 2014 och 2018Resultat: Undersökningen visade att riksdagspartierna har förändrat sin kommunikation på Facebook i flera avseenden mellan valrörelserna 2014 och 2018. LÄS MER

 2. 2. På egna ben : En genusvetenskaplig analys av huvudrollerna i The Little Mermaid och Kiki’s Delivery Service

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; genusvetenskap; genuskontrakt; semiotik; Disney; Studio Ghibli; Hayao Miyazaki; The Little Mermaid; Kiki’s Delivery Service;

  Sammanfattning : Synen på vad som utgör den så kallade starka kvinnliga karaktären har varit objekt för förändring, vilket kan synliggöras bland annat via filmmediet. Syftet med studien är att granska och jämföra två tecknade kvinnliga protagonister utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Målbild för receptarien - uppfattningar bland apoteksaktörer, myndigheter, organisationer och utbildningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elias Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :survey; pharmacist; vision; community pharmacist; pharmacist education;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna rapporten undersökte målbilden av en receptarie, en treårig farmaciutbildning i Sverige. Idag, är inte mycket arbete gjort för att utveckla och definiera målbilden av en receptarie. Olika verksamheter kan ha olika uppfattningar om vad en receptarie är menad att göra i sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. Vikten av hållbart byggande : En studie över användandet av livscykelanalyser för bättre miljöval inom byggbranschen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Elias Lindqvist; Christoffer Olsson; [2017]
  Nyckelord :Livscykelanalys; Projektorganisation; Hållbarhet; Intressentanalys; Kunskapshantering;

  Sammanfattning : Purpose: To use theory about organization, stakeholders, knowledge management and powerstructures to analyze the challenges regarding life-cycle assessments in theconstruction industry in Sweden. The study aims to provide a deeper understandingof why the challenges exists and how companies can work to manage them. LÄS MER

 5. 5. Värmestrålningssköldar som brandskydd av stålelement : En teoretisk undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Elias Lindqvist; Sebastian Mäcs; [2015]
  Nyckelord :Värmestrålningssköld; Brandskydd; Brand; Stålkonstruktioner; Strålning; Stål; Stålpelare; Emissivitet; Aluminiserad stålplåt;

  Sammanfattning : I samband med ett brandförsök i Australien ämnat att undersöka sprinklersystem, testades även några enklare värmestrålningssköldar av olika högreflekterande material. I försöket placerades tre obelastade pelare ut och utsattes för full brand. LÄS MER