Sökning: "Elias Ljungberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Ljungberg.

  1. 1. Utveckling i Java av ett pedagogiskt spel i kvantfysik

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för datorteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för datorteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för datorteknik

    Författare :Jens Ljungberg; Amanda Norberg; Elias Norrby; [2015]
    Nyckelord :game; quantum physics; java; electron; spel; kvantfysik; java; elektron;

    Sammanfattning : The game QuantoJump is developed in the programming language Java to be an educational game in quantum physics. By illustrating quantum mechanical laws of electron transitions with shapes and colours, QuantoJump hopes to spark interest and create a more intuitive understanding of quantum physics. LÄS MER