Sökning: "Elias Lundström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elias Lundström.

 1. 1. Utmaningarna att balansera arbetsliv och privatliv efter en omställning från kontorsarbete till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Filip Lundström; Elias Olsson; [2021]
  Nyckelord :conversion; work-life balance; telework; omställning; work-life balance; distansarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur balansen mellan arbetslivet och privatlivet upplevdes efter en omställning från kontorsarbete till distansarbete. Studien genomfördes genom en kvalitativ metod där tio semistrukturerade intervjuer genomfördes med respondenter som genomgått en omställning från kontorsarbete till distansarbete. LÄS MER

 2. 2. The Case of E-books in Sweden’s Media Industry : A case study on what potential factors that could influence the development of e-books in the Swedish media industry.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Hugo Forsberg; Elias Lundström; [2020]
  Nyckelord :Keywords: e-books; digitization; media industries; media economy; the production of culture;

  Sammanfattning : This research intends to address potential factors concerning Sweden’s poor distribution of e-books (electronic books) by using theories such as digitization, media economy, and the theoretical framework of the production of culture perspective. To examine what these factors are and how they affect the development of the e-book in Sweden, we will answer the following research questions: 1. LÄS MER

 3. 3. Movement of Foxfonna rock glacier in Svalbard between 2017-2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Elias Lundström; [2020]
  Nyckelord :rock glacier; Svalbard; UAV; photogrammetry; movement detection; permafrost; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The movement of a rock glacier located at the bottom of the Foxfonna glacier, Svalbard, Norway, was studied through the use of photogrammetry and feature tracking software, between the years of 2017-2019, as well as elevation changes between 2009 and 2019. This could aid in further knowledge about the rapid velocity changes of rock glaciers in a continuous permafrost environment. LÄS MER

 4. 4. Musikens innebörd och påverkan i elevers skolgång : En studie om hur musiken betraktas och används av elever och lärare i årskurs 8 och 9.

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sam Elias; [2009]
  Nyckelord :Music; learning; community and identity formation.; Musik; lärande; gemenskap och identitetsskapande.;

  Sammanfattning : I have been using qualitative interviews to explore music's influence in school from a learning perspective, community perspective and identity-building perspective. I have visited two classes at two different schools to do these interviews with ten informants, both students and teachers. LÄS MER