Sökning: "Elias Mirzad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Mirzad.

  1. 1. Studie av övertoners inverkan på relätripptiden hos ett elektromekaniskt överströmsrelä

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

    Författare :Yasser Akram; Elias Mirzad; [2019]
    Nyckelord :Elnät; övertoner;

    Sammanfattning : Ett uppmärksammat problem i elnätet är den ökande halten av övertoner. I ett elnät som är fritt från övertoner förekommer enbart en grundton men i vissa fall förekommer strömmar, och spänningar, med andra frekvenser och då innehåller nätet en viss halt övertoner. När anslutna belastningar är olinjära uppstår övertoner. LÄS MER