Sökning: "Elias Nordlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elias Nordlund.

 1. 1. Exjobb i samverkan: Campus-området 2025 : En kvalitativ undersökning om hur det planerade campus-området kan komma att påverka nyinflyttade studenters integration i lokalsamhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Nordlund; Hannes Salo; [2017]
  Nyckelord :Students; Campus; Segregation; Alienation; Integration; Belonging; Studenter; Campus-området; Segregation; Utanförskap; Integration; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Vi har valt att undersöka det nya Campus-området som Halmstad kommun tillsammans med flera andra aktörer planerar att ha färdigt år 2025. Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för vilka processer som påverkar den nyinflyttade studentens etablering i lokalsamhället, betydelsen av gemenskapen för den nyinflyttade studentens etablering och vilken inverkan det planerade Campus-området kan ha. LÄS MER

 2. 2. "Jag har ju bra värderingar egentligen... men dålig karaktär" : En kvalitativ studie om vägen in i ett drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tina Ivaska; Elias Nordlund; [2012]
  Nyckelord :drogmissbruk; missbruk; beroende;

  Sammanfattning : Missbruk är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde och ett mångfaktoriellt problem. Det som framkommit i tidigare studier är att det finns biologiska, sociala och psykologiska faktorer som påverkar en människas väg in i ett missbruk. LÄS MER