Sökning: "Elias Nylund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Nylund.

  1. 1. Att följa John : En studie om flockbeteende på den svenska SRI-fondmarknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Elias Sennström; Marcus Nylund; [2015]
    Nyckelord :flockbeteende;

    Sammanfattning : Fondmarknaden har vuxit stadigt under ett flertal år vilket har resulterat i att en allt större del av befolkningen placerar sitt sparande i fonder. Samtidigt som fondermarknaden har vuxit har även intresset för etiska och samhällsmässiga aspekter blivit allt mer utbrett. LÄS MER