Sökning: "Elias Pettersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Elias Pettersson.

 1. 1. EKONOMISK KALKYL OCH LIVSCYKELANALYS PÅ BÄRANDE STOMME I PLATSGJUTEN OCH PREFABRICERAD BETONG

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Teknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Klimatpåverkan är något de flesta människor känner till. Byggbranschen står för en stor del av världens totala utsläpp och i Sverige en femtedel av de totala utsläppen. Nya energi- och miljökrav upprättas och skärps succesivt vilket ställer högre krav på byggandet. LÄS MER

 2. 2. Verktyget GYKO:s användbarhet vid rörelseanalys av knäböj med skivstång

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Elias Pettersson; Hugo Persson; [2021]
  Nyckelord :Tröghetsbaserad måttenhet; Styrkelyft; Tyngdlyftning; Rörelseanalys; Lyftteknik; Användbarhet;

  Sammanfattning : Inledning Att utföra objektiv mätning vid rörelseanalys av knäböj kan vara ett värdefullt verktyg för att öka prestation och minska skaderisk. I denna studie skall användbarheten av verktyget Gyko fastställas för rörelseanalys av knäböj med skivstång. LÄS MER

 3. 3. Nybyggarmål i ny tid : En diskursanalytisk studie av norrbottniska dialekters beskrivningar i tre läroböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Erica Pettersson; [2019]
  Nyckelord :dialektologi; Norrbotten; diskursanalys; identitetsskapande;

  Sammanfattning : I denna uppsats kartläggs och analyseras beskrivningar av norrbottniska dialekter som presenteras i tre inflytelserika läromedel i dialektologi. Detta har gjorts i syfte att undersöka hur beskrivningarna kan kopplas till begreppet dialekt samt huruvida beskrivningarna kan relateras till identitetsskapandet hos talare av norrbottniska dialekter. LÄS MER

 4. 4. Viktdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden : En studie på överviktens betydelse för arbetslöshet och arbetslöner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gustav Rönngren; Elias Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Arbetslöner; arbetslöshet; övervikt; kraftig övervikt; BMI; könsskillnader och etnicitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om övervikt kan påverka mäns och kvinnors arbetsmarknadsutfall, definierat som arbetslöner och arbetslöshet, på den svenska arbetsmarknaden samt om övervikten har en annan effekt hos individer med ett annat etniskt ursprung än svenskt. Huruvida det föreligger ett samband mellan övervikt och arbetslön, övervikt och arbetslöshet, om sambandet är genusdifferentierat samt om sambandet ser annorlunda ut för män och kvinnor med en eller två föräldrar med annat etniskt ursprung utgör studiens frågeställningar. LÄS MER