Sökning: "Elias Sundbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elias Sundbäck.

  1. 1. Börsnoterade fastighetsbolag : En studie om faktorer som påverkar investeringsbeslut

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Elias Sundbäck; Oscar Länsberg; [2010]
    Nyckelord :börsnotering; kvartalskapitalism; fastighetsföretag; investeringar;

    Sammanfattning : En börsnotering ger företag möjligheten att på ett effektivt sätt anskaffa kapital tillinvesteringar. I fastighetsbranschen har ofta investeringar en lång payback tid vilket innebäratt kapital är bundet under en längre period. LÄS MER