Sökning: "Elias White"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elias White.

 1. 1. Outdoor-navigation in public spaces for the elderly visually impaired

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Elias Widqvist; [2019]
  Nyckelord :universal design; inclusive design; haptics; visually impaired; safety; user-centered design; elderly; usability; navigation; interaction design;

  Sammanfattning : The elderly visually impaired is not only a neglected user group within interaction design but also a large one in our society. Within this user group, I discovered that they do not get enough exercise because of their inability to move in public spaces without feeling unsafe. LÄS MER

 2. 2. White trash : En diskursanalys av SVTs Mia och Klara- karaktär Tabita Karlsson som stereotyp White trash och representant för föreställningar om etnisk svensk underklass

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kalle Boman; [2012]
  Nyckelord :White trash; diskursteori; medelklass; underklass; småborgerlighet; klassförakt;

  Sammanfattning : Mia och Klara- karaktären Tabita Karlsson är den ideala White trash-stereotypen. Hon är en deltidisarbetslös ensamstående mamma med tre barn med tre olika män. Hon är sexuellt promiskuös, röker och dricker alkohol i tid och otid, pratar dialekt och bor på landet. LÄS MER

 3. 3. Kungsmarken, svart på vitt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Helena Karolina Hegg; [2004]
  Nyckelord :Sociologi; segregation; Kungsmarken; miljonprogram; media; diskursanalys;

  Sammanfattning : Kungsmarken, a apartment area in Karlskrona has suffered the medias prying eye for decades. Today the area only maintains a very low position of status in the livinghierarchy in the community. The area in question was a part of the "Miljonprogrammet" and apperantly has suffered the same consequenses as similar areas since it was built. LÄS MER