Sökning: "Elie El-hajj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elie El-hajj.

  1. 1. Analys och utvärdering av trådlösa nätverk i Kalmar : En säkerhetsundersökning

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Per Eriksson; William Wiklund; Elie El-Hajj; [2010]
    Nyckelord :Trådlösa nätverk; Attackera; Säkerhet; Kryptering; Avlyssna; WEP; WPA; WPA2; Autentisering;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet är att ta reda på hur väl privatpersoner informeras om hur de ska skydda sina trådlösa nätverk och varför. Genom arbetet ska följande frågor besvaras: - Vid beställning av bredband inklusive trådlös router från en bredbandsleverantör: informerar leverantören sina kunder om att det trådlösa nätverket bör säkras upp och varför? - Blir man informerad om säkerheten när man köper en trådlös router i en lokal affär? - Skyddar invånare i Kalmar generellt sett sina trådlösa nätverk? Genom användning av kvantitativa metoder i form av observationer har vi svarat på två av frågeställningarna. LÄS MER