Sökning: "Elie el-Zouki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elie el-Zouki.

  1. 1. Maskin för plattläggning : En Studie i dess realiserbarhet

    Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Erik Hofmeijer; Martin Nilsson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En man vid namn Elie El-Zouki har uppfunnit en maskin som kan förenkla placering avplattor på industriytor. Han är intresserad av om denna ide är möjlig att konstruera iverkligheten och har därför tilldelat detta uppdrag till studenter på KTH.Denna rapport har beskrivit processen för denna undersökning. LÄS MER