Sökning: "Elif Ömer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elif Ömer.

 1. 1. MOTHERS’ EXPERIENCES OF BREASTFEEDING SUPPORT IN NEONATAL DEPARTMENTS A QUALITATIVE INTERVIEW STUDY

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elif Ömer; Linnea Öberg; [2019]
  Nyckelord :Breastfeeding support; Breastfeeding experience; Mothers; Neonatal department; Premature;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det naturligaste sättet att ge näring åt ett nyfött barn är genom att amma, vilket inte alltid är enkelt och problemfritt. I Sverige föds ungefär 7000 barn per år som behöver vård på neonatalavdelningar. När ett barn är fött för tidigt kan amning dessutom vara förenat med ytterligare svårigheter. LÄS MER

 2. 2. Behov av stöd hos föräldrar vars barn har insjuknat i cancer. Litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fatbardha Meholli; Elif Ömer; [2016]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; stöd; vårdpersonal; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : När ett barn diagnostiseras med cancer drabbas även barnets familj. Det är en främmande situation med mycket stress och ångest. Föräldrarna är i ett stort behov av stöd för att kunna hantera livskrisen. LÄS MER