Sökning: "Elijana Plakalo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elijana Plakalo.

  1. 1. fyra bosniska invandrarnas upplevelse av integration i det svenska samhallet

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Elijana Plakalo; [2005]
    Nyckelord :integration;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med min uppsats är att fördjupa förståelsen för hur fyra bosniska invandrare upplever integration i det svenska samhället. I uppsatsen läggs fokus på de fem integrationsdimensionerna, arbetsmarknadsintegration, social integration, medborgerlig integration, boendeintegration samt subjektiv integration då jag betraktar dessa som grundläggande för den enskildes fullständiga integration. LÄS MER