Sökning: "Eliminering"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet Eliminering.

 1. 1. Effektivisering av värdeflödet på ett producerande SME-företag

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Albin Nyström; William Randahl; [2022]
  Nyckelord :Lean production; Värdeflöde; Värdeflödesanalys; Cykeltid; Ställtid; Ledtid; Slöserier; SMED; 5S; SME-företag;

  Sammanfattning : Producerande företag har utvecklats enormt de senaste decennierna. Det har gåttfrån att vara ett lokalt sågverk till att använda högteknologiska robotar.Globaliseringen har gjort att konkurrenssituationen blivit allt mer komplex ochsträng. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Bioenergy With Carbon Capture and Storage Through Multi-criteria Decision Analysis : A Case Study of a Swedish Pharmaceutical Company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Aleksander Vuksanovic; Marko Gajic; [2022]
  Nyckelord :CCS; BECCS; MCDA; PESTLE; Opportunities and Challenges; Sustainability; Carbon neutral; Carbon negative; Pharmaceutical industry; Climate change mitigation action; CCS; BECCS; MCDA; PESTLE; Möjligheter och utmaningar; Hållbarhet; CO2 neutral; CO2 negativ; Läkemedelsindustri; Åtgärder för att begränsa klimatförändring;

  Sammanfattning : The latest report from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) highlights the great threats of climate change. The chemical industry, including the pharmaceutical sector, is one of the significant contributors to global greenhouse gas emissions (GHG), representing nearly 7% of global carbon dioxide (CO2) emissions. LÄS MER

 3. 3. Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alex Dahlberg; Fabian Halvardsson; Felix Persson; [2022]
  Nyckelord :Relationsinriktad kreditgivning; transaktionsinriktad kredigivning; kreditbedömning; affärsrelationer; banker; fastighetsbolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen Seminariedatum: 3 juni 2022. Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av byggprocessen med hjälp av lean : En fallstudie på ett företag med prefabricerat byggande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Eman Alhajjaj; Marvin Sanchez; [2022]
  Nyckelord :Byggnadsteknik; Effektivisering; Lean; Prefabricerade; Modulhus; Konstruktion; Byggprocess; Eliminering; The Toyota Way; Lean principer.;

  Sammanfattning : The increasing housing shortage occurring in society has for a long time created a great need to build housing quickly and cost-effectively. This has led to more and more industrialization of its building process, where housing is manufactured in modular form in the factory. LÄS MER

 5. 5. Design and construction of a new solution for patios and glazing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Erik Dahlén; [2022]
  Nyckelord :Mechanical design; Product development; Windshield; Wind cover; Patio; Terrace; Balustrade; Glass; Maskinteknik; Konstruktion; Produktutveckling; Vindskydd; Balkongräcke; Altan; Uteplats; Terrass; Balkong; Glas;

  Sammanfattning : This thesis work has been conducted in collaboration with SPiNAB. The main assignment has been to create a new solution for adjustable windshields made of glass and keep low production costs. Throughout the project, the generic product development process has been followed with two main sources. A structure and a plan have been executed. LÄS MER