Sökning: "Elin Åberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Elin Åberg.

 1. 1. Etik - skolans fostran : En litteraturstudie om hur lärare undervisar kring etik inom religionskunskap och utmaningar de upplever inom området

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Åberg; Malin Holmgren; [2019]
  Nyckelord :etik; moral; undervisning; etikövningar; metoder; utmaningar.;

  Sammanfattning : Med hjälp av denna litteraturstudie vill vi ge lärare, lärarutbildare och lärarstudenter en inblick i hur etikundervisning kan organiseras samt visa på diverse utmaningar som lärare upplever inom ämnet. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad samtida forskning säger om hur lärare arbetar för att utveckla elevers reflektions- och resonemangsförmåga inom etikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Det handlar om vem man har framför sig – sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om fysisk aktivitet och kost med kvinnor som har utländsk bakgrund

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Roos; Åberg Linnéa; [2018-11-29]
  Nyckelord :kvinnor; utländsk bakgrund; fysisk aktivitet; kost; sjuksköterska; sjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: Immigrant women living in Sweden experience a lower health than Swedish women. Immigrant women are also in a lower socioeconomic status which can lead to bad eating habits and a lower level of physical activity. This could lead to an increased risk to be afflicted with lifestyle-related diseases. LÄS MER

 3. 3. ”Vi pratar mycket amning, det är en levande fråga för oss” : Barnmorskors erfarenheter av amningsförberedelse för förstföderskor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Åberg; Maria Augustsson; [2017]
  Nyckelord :barnmorskemottagning; barnmorska; erfarenheter; amning; förstföderskor;

  Sammanfattning : Amning har hälsofördelar för både mor och barn. Barnmorskan har en informationsskyldighet vad gäller amningens fördelar och skall förmedla relevant kunskap om amning till den gravida kvinnan och partnern. Genom WHO:s 10 steg kan amningen främjas, stödjas och skyddas. Barnmorskans stöd är en viktig aspekt under en kvinnas graviditet. LÄS MER

 4. 4. THE RELATIONSHIP BETWEEN ASYLUM SEEKER GROUP SIZE AND PEOPLE’S ATTITUDES TOWARDS IMMIGRATION DURING THE REFUGEE INFLUX 2014 - 2017 : A dynamic cross-national multilevel study of 28 European countries

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Finell; Elin Åberg; [2017]
  Nyckelord :Asylum seeker group size; refugee group size; attitudes towards immigration; refugee influx; Europe; multilevel model.;

  Sammanfattning : The increase in right wing populist parties in Europe combined with the sudden influx of asylum applicants has given rise to the debate regarding immigration both politically and within research. This paper sets out to examine the relation between asylum seeker group size and people’s attitudes towards immigration. LÄS MER

 5. 5. High Performance Steel for Percussive Drilling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Elin Åkerlund; Jakob Jonsson Åberg; Patrik Österberg; Rebecka Havo; Mikael Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Bulk material; drill head; UTS; KIC; maraging steel; high alloy secondary hardened steel; low alloy steel;

  Sammanfattning : Atlas Copco Secoroc AB are searching after new bulk materials for drill heads that are used in percussive drilling in order to improve their strength and durability. The aim of this project is to assist Atlas Copco in this search and provide them with further information regarding material properties, alloying elements, suppliers, etc. LÄS MER