Sökning: "Elin Östman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Elin Östman.

 1. 1. Trends in overall survival in Swedish patients withprimary metastatic breast cancer – 1994 to 2014

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Elin Östman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction Each year approximately 7600 individuals are diagnosed with breast cancer in Sweden, someof which with primary metastatic breast cancer (PMBC). Several new drugs for treatingmetastatic breast cancer have been introduced during the last three decades, many of whichclaims to prolong survival. LÄS MER

 2. 2. Alkoholruset i reklambruset : - en semiotisk och kritisk diskursanalys av alkoholens framställning i reklam

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Östman; Christine Vilén; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; alkohol; reklam; semiotik; kritisk diskursanalys; Fairclough; konsumtion; livsstil;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "När man inser att man ska lära någon ett språk från grunden, alltså var börjar man?"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Erika Segerlund; Elin Östman; [2018]
  Nyckelord :direktintegrering; didaktiska verktyg; svenska som andraspråk; klassrumsundervisning;

  Sammanfattning : Studien riktar sig till undervisning i årskurserna 1-3. Syftet med studien är att få mer kunskap om lärares didaktiska verktyg som används för att undervisa direktintegrerade nyanlända elever i det ordinarie undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Optimization of Batch Sizes : A simulation based study on how equally sized batches affect production planning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Elin Hjertqvist; Östman Malin; [2017]
  Nyckelord :Optimization; batch; leveling; simulation;

  Sammanfattning : Volvo Trucks is one of the world’s largest truck manufacturers, with a cab production plant located in Umeå, Sweden. The variation in batch sizes of the different components causes variation in the length of the production plan of subparts, and thus variation in production lead times. LÄS MER

 5. 5. Dä bruk`gå bra... : En kvalitativ fallstudie i två kommuner om kommunikationen av policys och riktlinjer gällande sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Elin Malmsten; Mikaela Östman; [2012]
  Nyckelord :Internkommunikation; sociala medier; policys; riktlinjer; medarbetare; ledare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur kommunikationen ter sig mellan chefer och medarbetare gällande förmedlande av policys och riktlinjer angående anställdas användande av sociala medier. Dessa chefer och medarbetare arbetar inom Sollefteå och Sundsvalls kommun i Västernorrlands län. LÄS MER