Sökning: "Elin Adolfsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Elin Adolfsson.

 1. 1. Sustainable or sustaining status quo? A critical analysis on depoliticization and the European Green Deal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Elin Adolfsson; [2021-09-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Green New Deals is a relatively new phenomenon in environmental policy which takes a holistic approach and aims to bridge ecological sustainability and social justice. In 2019, the European Union became the first major economy to adopt and implement such a policy agenda. LÄS MER

 2. 2. Skolgården - Ett rum av betydelse : En fältstudie av Karlskoga kommuns skolgårdsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Svensson; Miriam Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Schoolyard; outdoor enviroment; children s geographies; social sustainability; Karlskoga municipality; physical design; Skolgård; utomhusmiljö; barns geografier; social hållbarhet; Karlskoga kommun; fysisk utformning;

  Sammanfattning : Barnkonventionen blev lag i Sverige den första januari år 2020. Ett sätt att integrera barnkonvention i fysisk planering är säkerställa alla barns rätt till en god utomhusmiljö. Tidigare forskning visar att tillgång till naturen har flera positiva fördelar, såsom fysisk och psykisk hälsa. LÄS MER

 3. 3. Three clicks away : A multiple case study of how technologies change the customer journey in the retail furniture sector.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elin Adolfsson; Julia Edström; Wilma Övringe; [2021]
  Nyckelord :Customer experience; customer journey; touchpoints in customer journey; technological touchpoints; customer engagement; experience quality; retail; technology and furniture-sector.;

  Sammanfattning : The digital world is constantly growing. This contributes to increasing expectations and demands in the technical aspect. Digitization is powerful, but it further contributes to a number of challenges, such as the coordination of physical and digital stores. LÄS MER

 4. 4. Se mig, inte min diagnos. : En litteraturöversikt om upplevelser av att genomgå bröstcancerbehandling som ung kvinna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Adolfsson; Ina Göranson; [2020]
  Nyckelord :Behandling; bröstcancer; fertilitet; personcentrerad omvårdnad; upplevelser; yngre kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor över hela världen. Till skillnad från äldre kvinnor drabbas yngre kvinnor oftare av en mer aggressiv cancerform. LÄS MER

 5. 5. Karlstad tätorts dagvattenhantering : En studie om hanteringen av dagvatten ur ett hållbarhetsperspektiv

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Elin Svensson; Miriram Adolfsson; [2019]
  Nyckelord :Stormwater management; sustainable stormwater management; sustainable development; anthropocentrism; ecocentrism; spatial perspective; Dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; hållbar utveckling; antropocentrism; ekocentrism; rumsliga perspektivet;

  Sammanfattning : Dagvattenhanteringen är ett aktuellt ämne i dagens stadsplanering. Forskning som denna studie utgår ifrån visar hur dagens traditionella system inte klarar av kommande klimatförändringar med mer och intensivare nederbörd. LÄS MER