Sökning: "Elin Ahlsén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Ahlsén.

 1. 1. Granskning av framtagande och kvalitet av riktlinjer för fosterljudsövervakning vid lågriskförlossning i Sverige enligt AGREE II: En totalundersökning

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Ahlsén; Matilda Gloméus; [2021-02-05]
  Nyckelord :Appraisal of Guidelines Research Evaluation II AGREE II ; barnmorskor; CTG; evidensbaserad vård; jämlik vård; kliniska riktlinjer; lågriskförlossning;

  Sammanfattning : Background: There are 44 obstetric clinic's in Sweden. It is up to each individual to designits own guidelines for different health conditions. It is important to minimize unnecessaryinterventions during labour, partly to reduce risks for the mother and the unborn child, birthexperience and outcomes. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder för att minska eller förhindra tvång mot personer med demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Ahlsén; Johanna Fahlström; [2015-06-22]
  Nyckelord :Tvång; demens; strategier; autonomi; välbefinnande; etik; duschsituationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska lagar bygger på att alla medborgare i Sverige är skyddade mot frihetsberövande och påtvingad vård utan givet samtycke. Ett flertal studier är eniga om att tvång förekommer i vård av personer med demens. LÄS MER