Sökning: "Elin Albertsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elin Albertsson.

 1. 1. Utredning av begreppet sakkunnig, ur PBL-synpunkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Elin Robertsson; Therése Albertsson; [2017]
  Nyckelord :PBL; ÄPBL; expert; certified; building inspector; sensemaking; PBL; ÄPBL; sakkunnig; certifierad; byggnadsinspektör; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syfte: Runt om i Sveriges 290 kommuner jobbar byggnadsinspektörer med att tillämpa Plan- och bygglagen (PBL). Inom lagstiftningen förekommer begreppet sakkunniga, där man i lagändringen 2011 införde krav på certifiering. LÄS MER

 2. 2. "Man måste ´pleasa´ alla samtidigt"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Albertsson; My Larsson; [2013]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledare; Arbetsförmedlare; Rekryterare; Aktörs- och strukturperspektiv; Individmöte;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tre yrkesroller där en studie- och yrkesvägledares kompetens kan appliceras. Dessa yrkesroller är studie- och yrkesvägledare inom skolväsendet, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen och rekryterare på ett rekryteringsföretag. LÄS MER

 3. 3. Studie av flöden på en dagkirurgisk avdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Elin Hegarty; Benjamin Albertsson; [2013]
  Nyckelord :Health care logistics; flow; day surgery; constraint; waste; improvements; Sjukvårdslogistik; flöde; dagkirurgi; begränsning; slöserier; förbättringar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER