Sökning: "Elin Alexandersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Elin Alexandersson.

 1. 1. The effect of environmental policies on CO2 emissions - using the environmental policy stringency index

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Elin Alexandersson; [2020-09-15]
  Nyckelord :Environmental policy stringency index; CO₂ emissions; panel data; fixed effects;

  Sammanfattning : The carbon concentration in the air has increased by 50 percent since pre-industrial times and continues to increase every year. Climate change is, therefore, a significant challenge today. LÄS MER

 2. 2. Cultural Differences in Fashion Magazines : Targeting Vogue

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Alexandersson; Rasha Matlak; [2017]
  Nyckelord :Culture; Identity; Clothing; Fashion; Vogue; Diversity; Visual communication; Visual aesthetic; Fashion magazines; Cross-cultural;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how different cultures within clothing and fashion are featured in the magazine Vogues fashion reportages. The aim is to enlighten editors with infashion media of these cultural differences in order to increase diversity. LÄS MER

 3. 3. Demokratiskt ledarskap i förskolan : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Alexandersson; [2014]
  Nyckelord :Democracy; leadership; preschool; influence; participation; Demokrati; ledarskap; förskola; inflytande; deltagande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur det demokratiska ledarskapet utövas i den dagliga relationen mellan vuxna och barn. Tanken var även att genom forsningsfrågorna få syn på vad ett demokratiskt ledarskap är för pedagogerna, hur de uppfattar att barnen påverkas av inflytande och delaktighet, samt hur mycket barnen ges inflytande och möjlighet till delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Matematik i förskolan : - ur förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Alexandersson; Johanna Olsson; [2013]
  Nyckelord :matematik förskola utveckling lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska förskollärares perspektiv på arbetet med matematiken i förskolan. Studien har utforskat hur förskollärare arbetar med matematik för att tillvarata, synliggöra och främja barns lärande och utveckling i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelser av att leva med övervikt eller fetma : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Elin Alexandersson; Linda Willsson; [2008]
  Nyckelord :Overweight obese; child; experience; övervikt fetma; barn; upplevelser;

  Sammanfattning : This study aimed to describe children’s experience of living with overweight or obesity, by using a literature-review. The study includes eleven articles, data is from children between ages 5-15 year. LÄS MER