Sökning: "Elin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden Elin Andersson.

 1. 1. Examensarbetets (o)nyttainför arbetslivet : En abduktiv studie om examensarbetets effekter införarbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mikaela Andersson; Felicia Carlsson; Elin Hörvallius; [2021]
  Nyckelord :Examensarbete; självständigt arbete; kompetens; färdigheter; arbetsliv; kommunikation; självständighet; samarbete; arbetsförberedande; integrering; arbetsgivare; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva huruvida examensarbetet bidrar med färdighet och kompetens inför arbetslivet. Syftet är att bredda kunskapen kring vad examensarbetet bidrar till och att bidra med underlag för diskussioner kring examensarbetets uppbyggnad och dess samverkan med näringslivet. LÄS MER

 2. 2. Digital nudging: en strategi för minskat matsvinn och hållbara matval vid skolmåltider

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Andersson; Mathilda Schütt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalizations progression have created new possibilities to work with sustainability questions which is one of many challenges for today’s society. Food waste and food choices are a big part of sustainability and are affected by human behavior. One way to work with human behavior is through digital nudging. LÄS MER

 3. 3. Sustainable water treatment processes : Scenarios for a better environment in Håbo municipality

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Författare :Oskar Trozell; Daniel Wiman; Elis Wiggins; Elin Stigenberg; Alva Bergström; Emilia Andersson; [2021]
  Nyckelord :Drinking water treatment; Water treatment; Drinking water; Sustainable drinking water; Sustainable water treatment; Filtration; Water disinfection; Chemical reduction; Water treatment; Ultrafiltration; Ozone; Active carbon filtration; Infiltration; UV-radiation; Environment affection; vattenteknik; membran; Reningsteknik; filtrering; vattenrening; desinfektion; vattenreningsverk; dricksvatten; ozonering; kolfilter;

  Sammanfattning : Clean drinking water is a vital part of our society and a basic human right. With an ever growing population and a decreasing quality of raw water, new methods need to be introduced to keep up with the demand for clean, biostable, and sustainable production of drinking water. LÄS MER

 4. 4. Hur kan flexibiliteten hos värmepumpar utnyttjas för att minska belastningen på elnätet vid vissa tidpunkter? : En fallstudie hos fastighetsbolaget Vasakronan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Elin Andersson; Alva Falinger; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kroppspositivismens påverkan på modeföretags storleksutbud : En kvalitativ studie om hur företag implementerar nya arbetssätt utifrån etiska strömningar på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Hiort; Clara Alcenius; Tea Andersson; [2021]
  Nyckelord :Implementation; inclusion; social media; legitimacy; body positivity movement; size range; negative publicity; Implementering; inkludering; social media; legitimitet; kroppspositivistiska rörelsen; storleksutbud; negativ publicitet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studien är att se hur de etiska strömningarna påverkan modeföretags beslut om att utöka storlekarna och implementera större storlekar. Forskningsfrågorna är 1.  Av vilka anledningar väljer svenska modeföretag att utöka sitt storleksutbud med större storlekar? och 2. LÄS MER