Sökning: "Elin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade orden Elin Andersson.

 1. 1. Existentiell omvårdnad inom palliativ vård - Sjuksköterskan upplevelse av att möta patientens behov.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Rikkinen; Lisa Andersson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slut; sjuksköterskans perspektiv; existentiell omvårdnad; spirituell omvårdnad; kommunikation; sjuksköterskans upplevelse; förmåga; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård har grunden i en holistisk människosyn där alla livets dimensioner bör beaktas. Behovet av existentiell omvårdnad ökar när livets slut närmar sig för patienten och många gånger kan sjuksköterskor uppleva svårigheter i att bemöta detta. LÄS MER

 2. 2. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 3. 3. Vad är det ni har för attityd generation Z? : Varför köper vissa second hand kläder och vissa inte?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Borgström; Rebecca Ahlberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 13 januari 2022  Nivå: Kandidatuppsats I företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Rebecca Ahlberg Elin Borgström                      (99/05/16)          (97/05/16)  Titel: Vad är det ni har för attityd generation Z? Varför vissa köper second hand kläder och vissa inte.  Handledare: Ulf Andersson  Nyckelord: Second hand kläder, miljö, konsumentbeteende second hand, attityder second hand kläder, hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Detektiven och spågumman som läsförståelsestrategi : En empirisk studie om elevers strategianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Andersson; Emmelie Richthoff; [2022]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; ”läsfixarna”; reading comprehension test; pre-test; reading comprehension teaching; interview; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; läsfixarna; läsförståelsetest; pre-test; lässtrategiundervisning; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med den elevcentrerade empiriska studien var att undersöka lässtrategierna ”läsfixarnas” inverkan på elevers förmåga att förstå och tolka texter. Läsförståelsestrategierna som används i studien är detektiven och spågumman. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. : En litteraturöversikt

  M1-uppsats,

  Författare :Felicia Fogelin; Elin Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den största folksjukdomen i Sverige. Hjärtsvikt är en allvarlig prognos som innefattar olika symtom för patienten, det kan medföra ett lidande och en begränsning i det vardagliga livet. Även nedsatt livskvalité och risk för en för tidig död kan hjärtsvikt ge upphov till. LÄS MER