Sökning: "Elin Angvarson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Angvarson.

  1. 1. Jag är inte porrmoralist, men... : En diskursanalys av pornografidebatten i svensk press år 2016

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Elin Angvarson; Jesper Nilsson; [2017]
    Nyckelord :porn; pornography; feminism; media; opinion; moralism; newspaper; Porr; pornografi; feminism; media; opinion; moralism; tidning;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the opinions of pornography in the Swedish press 2016. To perform this, a quantitative method and discourse analysis on 139 published texts have been used. LÄS MER