Sökning: "Elin Björkdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Björkdahl.

  1. 1. INTERNET OF THINGS INOM DRIFT OCH UNDERHÅLL I FÖRVALTNINGSSKEDET

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

    Författare :Elin Björkdahl; Julia Stadler; [2017]
    Nyckelord :IoT; BMS-systems; operation and maintenance of facilities; facility management; municipality of Jönköping; IoT; fastighetsautomation; drift och underhåll av fastigheter; förvaltning; fastighetsavdelning; Jönköpings kommun;

    Sammanfattning : Abstract Purpose: This work presents Internet of Things or IoT in facility management; operation and maintenance. One of the many functions of IoT is making “smart” building components, which can communicate when they break and can be controlled from a distance. LÄS MER