Sökning: "Elin Bladh Krantz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Bladh Krantz.

 1. 1. Med hälsan som insats : En kvalitativ studie om elevhälsans arbete att främja psykisk hälsa hos unga kvinnor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elin Bladh Krantz; Felicia Engdahl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka och utvärdera hur elevhälsan på fyra kommunala gymnasieskolor arbetar för att främja psykisk hälsa hos unga kvinnor. Elevhälsans arbete utvärderades sedan i relation till tre utvalda hållbarhetsmål i Agenda 2030. LÄS MER

 2. 2. Molnfri Bombnatt : Att arbeta med värdegrund och antisemitism i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Bladh Krantz; [2020]
  Nyckelord :Molnfri Bombnatt; antisemitism; värdegrund; didaktisk potential; tematik och narratologi.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka den didaktiska potential som finns i romanen Molnfri Bombnatt i syfte att arbeta med skolans värdegrund i svenskämnet på gymnasiet. I studien har en tematisk och narratologisk analys gjorts, vilket visat att det finns flera didaktiska infallsvinklar att använda sig av i sin undervisning för att motverka antisemitism och för att arbeta med värdegrundsfrågor. LÄS MER