Sökning: "Elin Blom"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Elin Blom.

 1. 1. Bör Lassemaja ersätta Pippi? : En komparativ textanalys utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Blom; Karin Rönnberg; [2022]
  Nyckelord :Pippi Långstrump; LasseMaja; LasseMajas detektivbyrå; intersektionalitet; komparativ analys; Astrid Lindgren; Martin Widmark;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Astrid Lindgrens bok Boken om Pippi Långstrump (2015), en bok som innehåller Lindgrens tre första böcker om Pippi Långstrump: Pippi Långstrump (1945), Pippi Långstrump går ombord (1946) och Pippi Långstrump i Söderhavet (1948). Verket jämförs med tre böcker ur bokserien om LasseMajas Detektivbyrå av Martin Widmark: LasseMajas Detektivbyrå - Diamantmysteriet (2002), LasseMajas Detektivbyrå - Födelsedagsmysteriet (2012) och LasseMajas Detektivbyrå - Musikmysteriet (2021). LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av sömnrelaterade omvårdnadsåtgärder inom slutenvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Louise Dellenmark Blom; Elin Höök; [2021]
  Nyckelord :Inpatient care; Nurse responsibility; Nursing interventions; Patient attitudes; Patient-centered care; Sleep; Sleep disorder; Omvårdnadsåtgärder; Patientupplevelse; Personcentrerad omvårdnad; Sjukhus; Sjuksköterskans ansvar; Sömn; Sömnstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömn är ett mänskligt grundläggande behov och essentiellt för upplevd hälsa. Under sömnen sker kroppens fysiska och psykiska återhämtning. Inom slutenvård är det vanligt att patienter drabbas av sömnbrist och sjuksköterskans roll blir viktig för att hjälpa patienter till förbättrad sömn. LÄS MER

 3. 3. Vad är rättvisa? : En kvalitativ studie om rättvisa utifrån förskollärares värdegrundsarbete.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Vendela Blom; Elin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; rättvisa; värdegrund;

  Sammanfattning : Att en förskollärare ska arbeta utifrån rättvisa kommer ofta på tal i förskole-sammanhang. Men det finns ingen definiering på vad rättvisa kan betyda utifrån förskolläraruppdraget. Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring rättvisa utifrån förskolans värdegrund. LÄS MER

 4. 4. Svenska logopeders användning av afasivänligt skriftligt informationsmaterial : Används afasivänligt skriftligt informationsmaterial och är materialen verkligen afasivänliga?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Elin Kahn; Rosanna Cunningham; [2020]
  Nyckelord :afasi; afasivänligt; skriftligt informationsmaterial; logopedi;

  Sammanfattning : ABSTRACT Purpose: This study aimed to investigate if Swedish speech and language pathologists use aphasia-friendly written information. The secondary aim of the study was to examine written materials provided by speech and language pathologists and determine if their materials could be classified as aphasia-friendly according to previous research. LÄS MER

 5. 5. The non- straightforward link between anti-corruption and CSR-reporting : A study assessing the quality of CSR disclosure regarding anti-corruption of four Swedish banks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Blom; Alexandra Larsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; CSR; anti-corruption; money laundry; corruption; CONI model; Consolidated Narrative Interrogation Model; GRI; Legitimacy theory; Stakeholder theory;

  Sammanfattning : In 2019, the two Swedish banks Swedbank and SEB was involved in what has been called one of the largest money laundry scandals. Money laundering is a critical sustainability issue for banks since their operations enable money from corrupt activities to be laundered into the financial system, hence diverts resources from education and health services. LÄS MER