Sökning: "Elin Boså"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Boså.

  1. 1. "Man vaktar sin tunga” En kvalitativ fallstudie av hur ett tillverkande industriföretag hanterar sexuella trakasserier före och efter #metoo

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elin Boså; Linnéa Lindberg; [2021-03-26]
    Nyckelord :#metoo movement; sexual harassment; authority; legitimacy;

    Sammanfattning : In 2017 a culture of sexual harassment was brought to attention by the #metoo movement in many different types of workplaces all over the world. In Sweden this led to political initiatives regarding the work environment which included an investigation for sanctions against the employers who does not follow the Swedish Discrimination Act. LÄS MER