Sökning: "Elin Bremstedt Pedersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Bremstedt Pedersen.

  1. 1. Att marknadsföra IT med IT : – Utmaningarna med att som svenskt IT-konsultföretag marknadsföra och sälja tjänster med stöd av interna IT-system

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Elin Bremstedt Pedersen; [2015]
    Nyckelord :IT; IT-system; CRM-system; Marknadsföring; E-marknadsföring; Sociomaterialitet;

    Sammanfattning : I den här magisteruppsatsen undersöker jag hur ett svenskt IT-konsultföretag använder sitt interna IT-system för att marknadsföra och sälja de IT-baserade konsulttjänster som företaget erbjuder, det vill säga konsultbemanning till olika IT-projekt såsom implementering eller uppgradering av affärssystem. Med marknadsföring menar jag exempelvis proaktiva aktiviteter för att stärka varumärket och med försäljning menar jag till exempel merförsäljning på redan befintliga kunder. LÄS MER