Sökning: "Elin Broman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Elin Broman.

 1. 1. Förskollärares strävan att få tid till högläsning : En kvalitativ studie om förskollärares syn på arbetet med språkutveckling utifrån högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Broman; Victoria Jäger; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Förskola; Samtal; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utveckla kunskap om hur förskollärare beskriver sin strävan att få tid till högläsning för att stimulera barns språkutveckling. Utifrån syftet formulerade vi tre frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Integrerad hållbarhetsredovisning : En kvantitativ studie om vad som påverkar företags val att upprätta sin hållbarhetsredovisning som integrerad eller som från årsredovisningen en avskild rapport

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Vahlberg; Elin Broman; [2020]
  Nyckelord :Integrated Sustainability Reporting; Sustainability Report; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory; Institutional Theory; Agency Theory; Positive Accounting Theory; Integrerad hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapport; Legitimitetsteorin; Intressentteorin; Institutionell teori; Agentteorin; Positive Accounting Theory;

  Sammanfattning : Bakgrund Intresset för hållbarhetsredovisning är något som har ökat under de senaste åren. Enligt Hållbarhetslagen är det krav på att stora företag i Sverige årligen ska upprätta en hållbarhetsrapport antingen integrerat eller som från årsredovisningen en avskild rapport. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer personal att lämna stora revisionsbyråer? : Hur påverkar motivation och arbetstillfredsställelse revisorers och redovisningskonsulters beslut att lämna de stora revisionsbyråerna?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Katerina Kefalas; Elin Broman; [2019]
  Nyckelord :Accountants; motivation; job satisfaction; career development opportunities; organizational commitment; salary; stress level; workload; Revisor; redovisningskonsult; motivation; arbetstillfredsställelse; karriärutvecklingsmöjligheter; organisatoriskt engagemang; lön; stressnivå; arbetsbörda;

  Sammanfattning : Bakgrund Hög omsättning av personal har länge varit ett problem inom de stora revisionsbyråerna och det är inte ovanligt att många väljer att avsluta sin tjänst efter bara några år. Många ser sin anställning på en stor revisionsbyrå som ett förberedande steg i karriären för att sedan söka sig vidare. LÄS MER

 4. 4. Räntebegreppet i inkomstbeskattningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Axel Jansson; Elin Broman; [2015]
  Nyckelord :inkomstbeskattning;

  Sammanfattning : In Swedish law, likewise many other Nordic countries’ laws, the term interest is not defined. Due to the absence of a definition, numerous issues have arisen regarding ones taxation in the Swedish taxation law, one of the greatest difficulties being the demarcation between dividends and capital gain. LÄS MER

 5. 5. Möte med depression. En intervjustudie om sjuksköterskors uppfattningar om och förhållningssätt till depression i primärvården

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Svensson Lundbäck; Niroshani Broman; [2010]
  Nyckelord :Depression; Qualitative study;

  Sammanfattning : MÖTE MED DEPRESSIONEN INTERVJUSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPFATTNINGAR OM OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL DEPRESSION HOS PATIENTER I PRIMÄRVÅRDEN NIROSHANI BROMAN ELIN SVENSSON LUNDBÄCKBroman, N & Svensson Lundbäck, E Möte med depression. En intervjustudie om sjuksköterskors uppfattningar om och förhållningssätt till depression i primärvården. LÄS MER