Sökning: "Elin Dahlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Elin Dahlgren.

 1. 1. Feed Me : om hur algoritmisering på sociala medier skapar filterbubblor och bidrar till ökad polarisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Rikardsson; Caroline Gustavsson Adlercreutz; [2019]
  Nyckelord :klimatförnekare; klimatskepticism; sociala medier; filterbubblor; högerpopulism; missnöje; polarisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med ett nästan fullkomligt enat forskarsamhälle vet vi idag att klimatpåverkan från människans levnadssätt är stor. Växthuseffekten, koldioxidutsläppen och förhöjd medeltemperatur är några av de påföljder våra allt mer ansträngande levnadsvanor medfört. Men det finns idag tvivel kring om forskningen och siffrorna är sanna. LÄS MER

 2. 2. Dolda budskap : en normkritisk granskning av läroböcker i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sandberg; Elin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läroboksanalys; diskursanalys; idrott och hälsa; normer; intersektionellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Läroböcker innehar idag en central roll i skolans undervisning. Vi menar att det därför är synnerligen viktigt att dessa granskas så att vi får kännedom om vilka normer och värderingar som förmedlas, samt hur de förhåller sig till det som skolans värdegrund förespråkar. LÄS MER

 3. 3. Hotfulla män och psykiskt sjuka kvinnor i brottsjournalistiken : En kvalitativ studie om Aftonbladet och Dagens Nyheters framställning av män respektive kvinnor som begår dödligt våld mot barn  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lisa Dahlgren; Elin Seiver; [2018]
  Nyckelord :Gender; journalism; crime; victim; perpetrator; Aftonbladet; Dagens Nyheter; discourse analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how news reporting about crime is affected by gender discourses. We also examined differences and similarities between the tabloids and the morning newspapers. LÄS MER

 4. 4. Skrivning i barnperspektiv : En kvalitativ studie om hur förskoleklasselever talar om skrivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Truks; [2017]
  Nyckelord :pre-school pupils; writing; metacognition; conceptions of writing; Förskoleklasselever; skrivning; metakognition; uppfattningar om skrivning;

  Sammanfattning : Abstract English title: The child´s conception of writing – a qualitative study of how pre-school children speaks about writing. Author: Elin Truks, spring term of 2017 Supervisor: Anna Malmbjer The aim of this essay is to describe how children speak about writing. LÄS MER

 5. 5. Den svårfångade hemlösheten : Resonemang om förklaringar till och åtgärder mot hemlöshet utifrån socialtjänstens respektiva frivilliga organisationers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Caroline Carlsson; Elin Dahlgren; [2013]
  Nyckelord :hemlöshet; insatser; socialtjänst och frivillíga organisationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER