Sökning: "Elin Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Elin Eliasson.

 1. 1. "Bygg och konstruktion finns väl på alla förskolor?" : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattning av bygg och konstruktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; engenering; building and construktion; Förskola; förskollärare; teknik; bygg och konstruktion;

  Sammanfattning : Teknik är ett väldigt brett ämne och denna uppsats har valt att rikta in sig på bygg ochkonstruktion. Forskning visar att förskollärare finner begreppet teknik svårdefinieratoch hur arbetet med bygg och konstruktion ska belysas i svensk förskola finns detytterst lite forskning om. LÄS MER

 2. 2. Från gård till gaffel : En kvalitativ studie om samarbeten mellan lokala livsmedelsproducenter och lokala återförsäljare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victoria Eliasson; Ellen Petersson; Elin Tigerström; [2019]
  Nyckelord :Försörjningskedja; hållbarhetsarbete; lokala producenter; lokala återförsäljare; samarbeten;

  Sammanfattning : Bakgrund Intresset för hållbarhet har ökat efterfrågan på lokalt producerade livsmedel. För att tillgodose efterfrågan och göra dessa produkter lättillgängliga har vanliga butiker inom detaljhandeln blivit en intressant försäljningskanal för småskaliga producenter. LÄS MER

 3. 3. Coping with Overtourism: Redirecting tourism consumption through social media and the Internet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elin Eliasson; Karla Velasco; [2018-07-03]
  Nyckelord :overtourism; overcrowding; challenges; social media; place demarketing; place branding; place marketing; sustainability marketing;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Påverkas läshastigheten och valet av färgat overlay av ljusets färgtemperatur?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Elin Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Färgtemperatur; Färgade overlays; Läshastighet; Rate of Reading Test;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka om ljusets färgtemperatur påverkar läshastigheten och valet av ett färgat overlay. Metod: I studien deltog 35 personer, 26 kvinnor och 9 män. Tre deltagare uteslöts då de inte klarade normalvärdena för de kliniska tester som genomfördes. LÄS MER

 5. 5. A pilot study for a possible installation of Photovoltaic modules at The University of Havana : Bachelor's thesis in a field study in Havana, Cuba

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Eliasson; Elin Rahmqvist; [2018]
  Nyckelord :Photovoltaic modules; Cuba; Matlab; LCOE; Fotovoltaiska moduler; Kuba; Matlab; LCOE;

  Sammanfattning : In 2014 the Cuban government announced that 24% of the country’s generated electricity will come from renewable energy sources by 2030. In Cuba the emissions have drastically risen over the past decade due to the increasing amount of electricity demand. Today most of the generated electricity is produced by burning oil. LÄS MER