Sökning: "Elin Ericson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Elin Ericson.

 1. 1. Hur kvinnors sexualitet påverkas vid Ovarialcancer : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Elin Ericson; Natalie Friberg; [2015]
  Nyckelord :Ovarialcancer; Sexualitet; Behandling; Upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Blir man rik på att förmedla tolkar?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Elin Ericson; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Blir man rik på att förmedla tolkar? – En granskning av de tolkförmedlingar som Migrationsverket har avtal med.Enligt Migrationsverket själva gör de "ofantligt" många reklamationer till tolkförmedlingar, de aktörer som verket bokar tolk genom. LÄS MER

 3. 3. Vad då IKT? : Om lärares attityder till att använda digital teknik inom de tidiga skolåren.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Ericson; [2013]
  Nyckelord :didaktik; grundskola; lärares attityder; intervju; IKT;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en intervjustudie som behandlar vilken bild av begreppet IKT, informations- och kommunikationsteknik, lärare verksamma inom de tidiga åren på grundskolan har samt deras inställning till att använda IKT-verktyg, som exempelvis dator och internet, i sin undervisning. Halvstrukturerade intervjusamtal utfördes enskilt med sex lärare verksamma på samma skola, men inom olika enheter, tre som undervisar för årskurs 1 och tre som undervisar för årskurs 3. LÄS MER

 4. 4. Effekten av e-handelns framgång på hyresmarknaden för köpcentrum : En analys av utformningen för hyresavtal

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Ghaemi; Elin Ericson; [2013]
  Nyckelord :Köpcentrum; E-handel; Hyresmodell; Hyresavtal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Koldioxidsutsläppsbesparing vid biogasproduktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Therese Camaj Ericson; Elin Lindblad; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Society has depended on fossil-based fuel for a long time, which has led to a fundamental increase of greenhouse gases in the Earth’s atmosphere. To tackle this problem the international community has agreed that action is necessary. Focus is now directed towards local extraction of energy from renewable sources such as biogas. LÄS MER