Sökning: "Elin Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Elin Eriksson.

 1. 1. SVERIGES MEST HÅLLBARA LIVSMEDELSKEDJA - JA TACK! - En jämförande kritisk retorikanalys av hur Coop och Lidl kommunicerar sitt miljöfokuserade CSR-arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Eklöf; Elin Eriksson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; legitimitet; varumärke; Coop; Lidl;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra livsmedelskedjorna Coop och Lidls retorik kopplat till miljöfokuserad CSR-kommunikation som används på de egna webbplatserna och det sociala mediet Instagram.Teori: Corporate Social Responsibility, varumärkeskommunikation, retorik, legitimitetMetod: Kritisk retorikanalysMaterial: Texter om hållbarhet och miljö på hemsidorna och fyra inlägg från respektiveföretagens nationella Instagramkonto. LÄS MER

 2. 2. Högläsning –en social process med sikte mot läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; Sara Sättermann; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; läsförståelse; läsförståelsestrategier; föreställningsvärldar; samtal; reflektion; ordförråd och läsglädje;

  Sammanfattning : Högläsning används i stor utsträckning inom skolan i Sverige. Vår studie består av attundersöka om och hur lärare använder högläsning av skönlitteratur med sikte motläsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Det fria föreningslivet : Hur externa intäktskällor påverkar idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Elin Eriksson; Eva Forslund; [2021]
  Nyckelord :Conflict of interest; sources of income; governance; sport politics; Intressekonflikt; intäktskällor; styrning; idrottspolitik;

  Sammanfattning : The Swedish sport movement is built on voluntary engagement and strong autonomy, and is Sweden's largest popular movement. To help finance sports, the government annually provides state financial support. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av triage : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Eriksson; Elin Jingström; [2021]
  Nyckelord :Triage; Patients; Experience; Triage; Patienter; Upplevelser; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut sjuka/skadade personer känner ofta att de tappar kontroll över sin kropp och situation, dessa känslor kan förvärras i en okänd miljö och kan i samband med brist på information vara överväldigande. Den första patienten ofta kommer i kontakt vid en akut situation är sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Könsmönster i bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor -En bilderboksanalys med perspektiv på genus och didaktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Petra Eriksson; Elin Sjöqvist; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; bilderbok; genus; könsmönster; Musse Helium;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor (2020) skriven av Camilla Brinck. Syftet med bilderboksanalysen är att undersöka hur karaktärerna i bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor (2020) gestaltas utifrån ett genusperspektiv samt hur de förhåller sig till traditionella könsmönster i barnlitteratur. LÄS MER