Sökning: "Elin Ernsth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Ernsth.

  1. 1. "Det är fröken som bestämmer" : En kvalitativ studie av pedagogers och barns uppfattningar av vilan i förskolan och barns möjlighet till delaktighet och inflytande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Elin Ernsth; Kirsten Bunge; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER