Sökning: "Elin Feldgrill"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Feldgrill.

  1. 1. Att illustrera vägen till ett nytt hjärta : En studie i att informera om hjärttransplantation med hjälp av informativa illustrationer

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Elin Feldgrill; [2022]
    Nyckelord :Informativ illustration; medicinsk illustration;

    Sammanfattning : This study is a bachelor thesis in the field of Information design with focus on Informative illustration. The purpose of the thesis is to investigate how to illustrate information about heart transplantation that is easy to interpret while also not causing discomfort, with a focus on the abstraction level of the illustration. LÄS MER