Sökning: "Elin Folkesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Folkesson.

 1. 1. Jämfört med många äldre, har jag en drömtillvaro : En kvalitativ studie om upplevd livskvalitet bland äldre personer i behov av omsorg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Elin Folkesson; Joacim Sandvall; [2014]
  Nyckelord :Quality of life; elderly; care; health; SOC; gerotranscendence; Livskvalitet; äldre; omsorg; hälsa; KASAM; gerotranscendens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka faktorer av betydelse för en upplevd livskvalitet bland äldre personer i behov av omsorg. Studien har en hermeneutisk ansats. Data samlades in via enskilda djupintervjuer med fyra äldre personer boende på ett trygghetsboende i en värmländsk kommun. LÄS MER

 2. 2. Toning Your Communication: A quantitative study of different tones in political communication.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Elin Folkesson; Cecilia Hagelberg; [2010]
  Nyckelord :social media; communication; political communication; blogs;

  Sammanfattning : In today’s political landscape, social media is all the rage, with political parties using it as an important channel of communication. Despite this, there has been little research regarding how to best use social media in a political context, and also regarding the use of social media in general. LÄS MER