Sökning: "Elin Forestam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Forestam.

  1. 1. Talande tystnad och tystnade röster : Analys av nationella provets texthäften i svenska

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Elin Forestam; [2016]
    Nyckelord :nationella prov; diskriminering; normer; den andra; skolans demokratiska uppdrag;

    Sammanfattning : Diskriminering, kränkning och trakasserier i samhället hämtar kraft i normer som kategoriserar människor i olika hierarkier. Dessa normer bär på idén om något önskvärt och normalt och samtidigt på föreställningar om det som avviker. LÄS MER