Sökning: "Elin Forså"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Forså.

  1. 1. Nya idéer, gamla spår eller kappvändare? - En studie om Centerpartiets förändring i kärnkraftsfrågan utifrån institutionalism och rational choice

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Elin Forså; Erik Lorentsson; [2016-06-15]
    Nyckelord :historisk institutionalism; idéinstitutionalism; rational choice; kärnkraft; Centerpartiet;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur och varför Centerpartiets kärnkraftspolitik har förändrats sedan 1970-talet. Partiet har gått från att vara stora kärnkraftsmotståndare, till att under 2000-talet medverka till beslut som innebär kärnkraftens fortlevnad under överskådlig framtid. LÄS MER