Sökning: "Elin Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Elin Fredriksson.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdskuratorernas legitimering - En kvalitativ studie om legitimationens faktiska innebörd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Fredriksson; Emma Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Authorization; Medical healthcare social worker; patient; professional status; qualification; trust.; Social Sciences;

  Sammanfattning : As of June 2019, medical health care social workers will become eligible for authorization, thereby putting an end to an over 50-year-long debate. The aim of this study was to investigate this debate and how it has been expressed in various texts, foremost legal documents and professional journal articles. LÄS MER

 2. 2. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Sammanfattning : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. LÄS MER

 3. 3. Kidnapped Cultural Heritage?: A Cultural Analysis on the Conflict about Cultural Heritage Among Cultural and Political Actors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elin Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Cultural Heritage; Sweden Democrats; Museums; National Identity; critical Discourse Analysis; Bourdieu; Political Tool; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The Sweden Democrats have, like many right-wing populist parties all over Europe, had an increased success. Frequently they have been accused for thriving cultural policies as an excuse to raise nationalistic and anti-immigrational issues. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av livet inom två år efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Graan; Julia Fredriksson Wadman; [2019]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; upplevelse; livet;

  Sammanfattning : Introduktion: En av de vanligaste dödsorsakerna i världen är hjärtinfarkt, men att överleva en hjärtinfarkt blir allt vanligare i Sverige. Att överleva en hjärtinfarkt kan göra att personen hamnar i en kris eller skapa en oro. LÄS MER

 5. 5. Unik, precis som alla andra En studie av svenska kommuners arbete med att legitimera och särskilja sig i sin rekryteringskommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Adermalm; Fanny Wetterdal; [2018-02-12]
  Nyckelord :Kommunikation; rekryteringskommunikation; kommuner; rekrytering; legitimitet; särskiljning;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT17Handledare: Magnus FredrikssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 43 sidorAntal ord: 16 104 ord exklusive bilagorSyfte: Syftet är att undersöka hur rekryteringskommunikation hos svenska kommunerkommer till uttryck. Detta satt i relation till det dilemma som uppstår mellan kraven på likhet som institutionella ramar ställer, och de fördelar som kan uppnås genom att framstå som en unik arbetsgivare. LÄS MER