Sökning: "Elin Fridén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Fridén.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning inom livsmedelsbranschen : En kvalitativ studie om branschspecifika väsentligheter utifrån intressent- och legitimitetsteorin

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Elin Fridén; Paulina Karlberg; [2018]
    Nyckelord :hållbar utveckling; hållbarhetsredovisning; försörjningskedja; väsentligheter; intressenter;

    Sammanfattning : Företag kan bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med frågor som rörmiljömässiga och sociala aspekter. De kan sedan redovisa dessa i form av enhållbarhetsredovisning vilket är en redovisning som blir allt viktigare för alla branscher,inte minst livsmedelsbranschen. LÄS MER