Sökning: "Elin Göthe"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elin Göthe.

 1. 1. #Metoo har förändrat Sverige : En analys av #metoo-uppropet i de Gävlebaserade lokaltidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Helene Göthe-Lorenz; Elin Hugg; [2018]
  Nyckelord :jounalistik; doxa; sexuella trakasserier; makt; jämställdhet; kvinnor; män;

  Sammanfattning : Abstract Uppsatsens övergripande fråga handlar om hur de två Gävlebaserade lokaltidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad har konstruerat #metoo-uppropet samt kvinnor och män? Artiklarna som analyserats var publicerade under perioden oktober 2017 till och med mars 2018. Det empiriska materialet bestod av sexton utvalda artiklar. LÄS MER

 2. 2. Är hjärt- och lungräddning en självklarhet? En litteraturstudie om sjuksköterskors attityder och upplevelser i samband med ej HLR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Elin Göthe; Lisa Östlin; [2011]
  Nyckelord :HLR; beslutsprocess; ej hlr; delaktighet; hjärtstopp; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Varje år drabbas cirka 3000 människor av hjärtstopp på sjukhus i Sverige. Behandling vid ett inträffat hjärtstopp är hjärt- och lungräddning, HLR, vilket innefattar bröstkompressioner, inblåsningar och eventuellt defibrillering. LÄS MER

 3. 3. Män är IT-tekniker; kvinnor är i helpdesk eller administrationen : En intervjustudie om ett IT-företags strävan att rekrytera fler kvinnor

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Elin Göthe; [2006]
  Nyckelord :equality; organisation; recruit; gender; IT; jämställdhet; organisation; rekrytering; kön; genus; IT;

  Sammanfattning : In the report "Män är IT-tekniker; kvinnor är i helpdesk", several women in different positions at a male-dominated IT company are interviewed. The company wants to be able to hire more women, and have started group meetings with the women at the company to discuss related issues. LÄS MER