Sökning: "Elin Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Elin Gustavsson.

 1. 1. Feed Me : om hur algoritmisering på sociala medier skapar filterbubblor och bidrar till ökad polarisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Rikardsson; Caroline Gustavsson Adlercreutz; [2019]
  Nyckelord :klimatförnekare; klimatskepticism; sociala medier; filterbubblor; högerpopulism; missnöje; polarisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med ett nästan fullkomligt enat forskarsamhälle vet vi idag att klimatpåverkan från människans levnadssätt är stor. Växthuseffekten, koldioxidutsläppen och förhöjd medeltemperatur är några av de påföljder våra allt mer ansträngande levnadsvanor medfört. Men det finns idag tvivel kring om forskningen och siffrorna är sanna. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer att utveckla depression hos äldre kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jenny Gustavsson; Elin Ingberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det upplevda lärandet i en ny yrkeskultur : En kvalitativ studie om utländskt utbildade farmaceuters upplevelser av den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jasmine Cyvin; Elin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Learning; pharmacists; pharmacy; integration; labor market; complementary programme; Lärande; farmaceuter; apotekare; apotek; integration; arbetsmarknad; utländsk utbildning; kompletteringsutbildning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utveckla kunskap om utländskt utbildade farmaceuters lärande. Särskild uppmärksamhet riktas mot deras upplevelser av den svenska arbetsmarknaden. Detta är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och en förutsättning för en resursstark arbetsmarknad är att alla kompetenser tillvaratas. LÄS MER

 4. 4. Deliberativ demokrati och valdemokrati - i harmoni eller konflikt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Citizen; dialogue; deliberative talks;

  Sammanfattning : How a citizen dialogue or planning consultation is conducted can be a root cause of planning contests in new construction projects. The aim of the paper is to study the effects of the citizensial dialogue in connection with the local development “Muminlandet” theme park at Skutberget. LÄS MER

 5. 5. Det Hotade Kulturarvet i Irak och Syrien

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Gustavsson; [2018-11-13]
  Nyckelord :Conflict archaeology; war archaeology; Syria; Iraq; cultural heritage; cultural heritage under threat; Islamic State; trafficking; looting; cultural heritage management; public archaeology;

  Sammanfattning : This thesis could be seen as a compilation and problematization of the research that has been done on the subject through a comparative and analysing study of secondary literary sources, all with a focus on the theory of public archaeology. It means to examine in what way the cultural heritage sector has reacted and chosen to respond to the latest destruction of the cultural heritage in Iraq and Syria. LÄS MER