Sökning: "Elin Hägglund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Elin Hägglund.

 1. 1. Färdvägsmiljöer vid cykling för transport : En studie av en modell om uppfattningar av färdvägsmiljön hos cyklister

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Hägglund; Tobias Westerling; [2014]
  Nyckelord :route environment; environmental well-being; active commuting; aktiv transport; färdvägsmiljö; miljömässigt välbefinnande; arbetspendling;

  Sammanfattning : Summary Aim The study examines a theoretical model developed to capture cyclist´s perceptions of the route environment. The survey focuses on if level two and three in the theoretical model captures what it´s intended to do. LÄS MER

 2. 2. Genrepedagogik : En undersökning av lärares erfarenheter av att arbeta genrepedagogiskt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Karlsson; Elin Hägglund; [2013]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; läs- och skrivutveckling.;

  Sammanfattning : SammanfattningMed vår uppsats ville vi undersöka genrepedagogiken som fått spridning i skolor över hela landet och som har uppmärksammats mycket i media. Genrepedagogiken är en metod som bland annat syftar till att utveckla elevers läs- och skrivförmåga och är därför intressant när nya undersökningar visar att läsförmågan hos svenska mellanstadieelever sjunker. LÄS MER

 3. 3. Leken som verktyg för samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Elin Hägglund; [2013]
  Nyckelord :lek; samspel; pedagogens roll;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att visa på hur man med leken kan hjälpa barn att utveckla samspelet. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: Vad har leken för betydelse för samspelet? På vilka sätt kan man arbeta med leken för att utveckla samspelet? Metoden som användes var kvalitativ enkät. LÄS MER

 4. 4. "I take him as my brother, a brother from another mother". : a qualitative study on how youth in a disadvantaged community in South Africa experience the social impact of sport.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för pedagogik

  Författare :Caroline Jonsson; Elin Hägglund; [2009]
  Nyckelord :organised sport; youth; social impact; disadvantaged community; group interview;

  Sammanfattning : The impact of sport participation among youth is a widely discussed phenomenon. Researchers argue that sport participation can contribute to both positive and negative impact. The aim of this study is to find out how youth in a disadvantaged community in South Africa experience the social impact of sport. LÄS MER

 5. 5. Multipelt företagande : En studie om företagare med flera företag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Thord Hägglund; Elin Malm-Lindberg; [2005]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Serial entrepreneurship; Multiple business owners; Habitual entrepreneurs; Portfolio entrepreneurs; Micro firm; Micro enterprises; Interlocking directories; Småföretagande; Multipelt företagande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER