Sökning: "Elin Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Elin Håkansson.

 1. 1. ATT MÖTA DET PREMATURFÖDDA BARNETS FÖRÄLDRAR BHV-SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER: EN INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Håkansson; Elin Sandgren; [2020]
  Nyckelord :barnhälsovård; erfarenheter; föräldrar; prematuritet; sjuksköterska; child health care; experiences; nurse; parents; prematurity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prematur födsel är ofta kopplat till en rad olika konsekvenser både på kort och på lång sikt. Det kan vara allt ifrån svåra lungsjukdomar och hjärnblödningar till problem med vikt, tillväxt och utvecklingsförseningar. LÄS MER

 2. 2. Interorganizational Learning & Resilience: A Case Study of the Swedish Pharmaceuticals Supply Chain, under Normal Circumstances and in a Crisis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Emelie Craft; Elin Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Interorganizational Learning; Resilience; Critical Infrastructure; Swedish Pharmaceutical Supply Chain; Supply Disruptions; Crisis Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: Increasing dependencies between Swedish societal sectors and the critical infrastructures upon which they depend as well as institutional fragmentation within the societal sectors, have caused a need to map the critical infrastructures in Sweden. The descriptive research aiming to map and understand the Swedish pharmaceuticals supply chain is to a high degree missing today. LÄS MER

 3. 3. Tonåringars erfarenheter av att leva med diabetes typ 1 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Moa Håkansson; Elin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; Egenvård; Erfarenheter; Tonåringar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett växande antal barn och tonåringar i världen drabbas idag av diabetes typ 1. Föräldrar till tonåringar med diabetes typ 1 vill ofta behålla ansvaret för egenvården. Detta blir således uppbyggnaden av litteraturstudiens problem. LÄS MER

 4. 4. BikePool : Utveckling av en enkel och navigerbar webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sofie Bengtsson; Filip Cornell; Hampus Engström; Elin Håkansson; Emma Nilsson Tengstrand; David Schützer; Philip Stratelis; Kasper Vinberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The report covers a study made by a project group at Linköping University. The report discusses and analyzes the project that is developing and implementing BikePool, a web application that serves as an online marketplace service for people to rent or lease bikes. LÄS MER

 5. 5. "From business to leisure" Konvertera affärsturister till fritidsturister

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emelie Fredriksson; Elin Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Destination; Marketing; Leisure tourist; Business tourist; Experiences; Destination; Marknadsföring; Fritidsturist; Affärsturist; Upplevelser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa förståelse för hur en destination kan anpassa sin marknadsföring gentemot affärsturisters potentiella efterfrågan att besöka mötesdestinationen som fritidsturister. För att besvara syftet har Karlstad valts ut som destination för att undersöka frågeställningarna: Vad efterfrågar affärsturisten för att besöka Karlstad som fritidsturist? samt Hur kan destinationen Karlstad anpassa sin marknadsföring gentemot affärsturistens potentiella efterfrågan?. LÄS MER