Sökning: "Elin Hörnkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Hörnkvist.

  1. 1. CGI-användningen i filmerna Jurassic Park och Jurassic World : En fallstudie om användandet av CGI i Universal Pictures filmer Jurassic Park och Jurassic World

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Elin Hörnkvist; [2020]
    Nyckelord :Filmanalys; CGI; Digital Effects; Universal Pictures; Jurassic; Realism;

    Sammanfattning : Filmen Jurassic Park från 1993 är en av det första filmerna i sitt slag som använder sig av CGI för att skapa fotorealistiska datorgenererade varelser. Därefter har en serie av Jurassic filmer skapats genom åren. LÄS MER