Sökning: "Elin Hammarstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Hammarstrand.

 1. 1. Skolsköterskors förebyggande arbete med elever i åldrarna 10- 15 år som deltar i fastan under Ramadan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Hammarstrand; Rebecca Haraldsson; [2019-11-27]
  Nyckelord :Fasta; Förebyggande arbete; Ohälsa; Ramadan; Skolsköterskor;

  Sammanfattning : Background: More and more children and adolescents in Sweden participate in Ramadan,one of Islam’s biggest yearly celebrations. In Sweden pupils are bound to school participationbut they also have religious freedom by law. According to research, fasting can have anegative effect on pupils’ health and school performance. LÄS MER

 2. 2. Självskadebeteende Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som självskadar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Elin Hammarstrand; Moa Carlsson; [2012]
  Nyckelord :kvalitativ; självskadebeteende; sjuksköterskans; upplevelse; lidande; vårdmiljö; bemötande;

  Sammanfattning : Självskadebeteende innebär ett upprepat och ett impulsivt beteende där individen skadar sig själv. Handlingens syfte är inte att dö utan att lindra psykisk smärta. Människor uttrycker sitt lidande på olika sätt, ofta räcker orden inte till utan vi blir tvungna att omvandla vårt lidande till en annan observerbar uttrycksform. LÄS MER