Sökning: "Elin Hansén"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Elin Hansén.

 1. 1. Rätt till autonomi? : Den äldre patientens autonomi på akutmottagningen utifrån sjuksköterskors levda erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Ekestubbe Jernby; Annika Sevandersson Hansen; [2019]
  Nyckelord :Autonomy; emergency department; experience; interview; nurses; patient participation; phenomenology; reflective lifeworld research; Akutmottagning; autonomi; erfarenhet; fenomenologi; intervju; patientdelaktighet; reflekterande livsvärldsteori; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre människor är en återkommande patientgrupp på akutmottagningen. Vid sjukdom har den äldre ofta nedsatt förmåga och är sårbar. Det finns då en risk att autonomin inte tillgodoses och att värdigheten kränks. LÄS MER

 2. 2. Inter-organizational knowledge management : A case study in a Swedish economic association

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anders Storman; Elin Storman; [2019]
  Nyckelord :Inter-organizational knowledge management; economic association; regional development; knowledge sharing; knowledge creation; knowledge reuse; trust; collaboration.;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this case study is to understand how inter-organizational knowledge management is conducted in an economic association by analysing how different actor representatives perceive the inter-organizational collaboration. Design/methodology/approach The method of this study is qualitative, with a single case study of an economic association in Dalarna, Sweden. LÄS MER

 3. 3. FAKTORER SOM PÅVERKAR KOSTVANOR OCH VAL AV LIVSMEDEL VID DEPRESSIVA SYMTOM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elin Engman; Johanna Hansen Altenstam; [2019]
  Nyckelord :Aktivitet i det dagliga livet; Depressiva symtom; Kostvanor; Livsmedel; Riskfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tredjedel av befolkningen kommer någon gång i livet drabbas av depression. De tre främsta behandlingsmetoderna vid depression är antidepressiva läkemedel, psykoterapi samt fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Utnyttjandegrad för transporter inom anläggningsbranschen : En fallstudie vid Skanska Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Haag; Elin Hansén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellan 1990 och 2016 ökade de vägburna godstransporterna med cirka 50 procent och spås fortsätta öka ännu mer till år 2030. Fokus har tidigare legat på kostnadsminimering men har nu skiftat till att effektivisera transporterna. LÄS MER

 5. 5. Bibliotek på lek och allvar : En kvalitativ studie av vuxnas användning av barnavdelningen Kanini

  Master-uppsats,

  Författare :Elin Holmer; [2018]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Malmö Stadsbibliotek; barnbibliotek; kvalitativ studie; användarstudie; vuxna användare; four space model.;

  Sammanfattning : In 2016 a new space for younger children opened at Malmö public library called Kanini. Kanini builds on a vision of the future library for children where flexibility, offers of new experiences and children’s participation will characterize the library space and activities. As some of the children are very young, a large group users are adults. LÄS MER