Sökning: "Elin Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Elin Hansson.

 1. 1. HOMESTYLING + MÄKLARE = SANT? - En kvalitativ studie om hur homestyling påverkar fastighetsmäklarens tjänsteerbjudande

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Antonia Alan; Elin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Home Staging; Real Estate Agent; Service Marketing; Decision-Making Process; High-Involvement Purchase;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to describe how real estate agents use home staging as a marketing tool and whether it is in line with the seller's decision-making process in a condominium sale. The phenomenon is considered interesting to study since a housing transaction is a major financial decision for most households. LÄS MER

 2. 2. ”Om mänskligheten skulle dö ut… det är kanske inte så illa ändå” : En studie i socialt arbete om ungdomars resonemang kring klimatförändringar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Hansson; Sandra Roxendal; [2020]
  Nyckelord :climate change; social work; adolescents; emotion; interaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how adolescents reason about climate change and how they themselves perceive that climate change affects their emotions and social interactions. Climate change is one of the greatest issues of modern time and adolescents are the ones who to a higher extent will have to face the issue in the future. LÄS MER

 3. 3. The value relevance of IFRS 16 on the Swedish market

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Hansson Brusewitz; Elin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; IFRS implementation; lease liabilities; value relevance study; Ohlson model;

  Sammanfattning : The new standard IFRS 16 regarding leases was implemented 1st of January 2019 with the aim to improve accounting for leases and to provide more faithful information on the financial statements. We are conducting a value relevance study to observe to contribution of IFRS 16 to more value relevant information for investors and analysts. LÄS MER

 4. 4. Transspråkande i klassrummet : En litteraturstudie om transspråkande som strategi för flerspråkiga elevers språk-, kunsskaps- och identitetsveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Hansson; Aiah Aleid; Elin Persson; [2020]
  Nyckelord :Translanguaging; multilingualism; teaching methods; second language learners; language development; identity; Transspråkande; flerspråkighet; undervisningsmetoder; andraspråkselever; språkutveckling; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad svensk och internationell forskning visar om hur transspråkande används för att stötta språk-, kunskaps- och identitetsutveckling i det flerspråkiga klassrummet. Studien är en systematisk litteraturstudie som diskuteras i förhållande till sociokulturell teori och transspråkande som pedagogisk strategi. LÄS MER

 5. 5. Släktforskandets informationspraktiker : Material, kompetens och mening

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Andersson; Elin Hansson; [2020]
  Nyckelord :Information practices; Information seeking; Information management; Genealogy; Practice theory; Content analysis.; Informationspraktiker; Informationssökning; Informationshantering; Släktforskning; Praktikteori; Innehållsanalys.;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to explore the information practices present in hobby genealogy. The thesis uses a qualitative content analysis to analyse two popular Swedish genealogy magazines published between 2016 and 2019. LÄS MER