Sökning: "Elin Hermansson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Elin Hermansson.

 1. 1. Jämställdhetsintegrering som institutionaliserad strategi : En studie om jämställdhetsintegreringens institutionalisering och transformativa potential i två svenska kommuner

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Hermansson; [2020]
  Nyckelord :jämställdhetsintegrering; jämställdhet; institutionalisering; transformativ potential; teknokratisering;

  Sammanfattning : Gender mainstreaming is the main strategy for achieving gender equality in Sweden. With gender mainstreaming, a gender equality perspective is to be included in all areas, at all levels and all parts of the policy process. LÄS MER

 2. 2. Trycksårsförebyggande arbete : En systematisk litteraturstudie ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Hermansson; Jessica P. Öster; [2019]
  Nyckelord :Eriksson’s theory; Hospital ward; Nurses; Pressure ulcer; Preventive; Qualitative.; Erikssons teori; Förebyggande arbete; Kvalitativ; Sjuksköterskor; Trycksår; Vårdavdelning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett trycksår innebär att huden och underliggande vävnad drabbas av en lokal skada, orsakad av syrebrist. Riskfaktorer för att drabbas av trycksår är bland annat nedsatt allmäntillstånd och begränsad rörlighet. LÄS MER

 3. 3. "And Here We Go"

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Elin Hermansson; [2018]
  Nyckelord :parallellklippning; klippning; film; spänning; The Dark Knight; dramatisk betoning; rytm;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om och isfall hur parallellklippning bidrar till att skapa spänning i filmen The Dark Knight (2008). Tre scener som visar på tre olika stadier av spänning har analyserats för att se vilken påverkan parallellklippningen har för att skapa spänning samt hur dessa parallella handlingar binds ihop och om det finns någon primär handling. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga politiska förebilder – spelar det någon roll? En studie om sambandet mellan representation och unga kvinnors politiska deltagande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines the connection between female representation in the political elite and the political participation of young women. Using theories regarding political participation in general and role model effects in particular, the hypothesis that an increase in the degree of female ministers and MPs leads to an increase in the degree of young women who become members of political parties in relation to men is put forward. LÄS MER

 5. 5. Feminist och tjänsteman - hur då? En studie om aktivister i skolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Alkeberg; Elin Hermansson; [2017]
  Nyckelord :tjänsteman; feminist; aktivist; närbyråkrat; lärare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om tjänstemän som också har ett feministiskt engagemang och använder detta i sitt arbete. Studien fokuserar på närbyråkrater inom skolan, och utgår ifrån samtalsintervjuer med fyra personer som alla har ett feministiskt engagemang och arbetar inom skolväsendet. LÄS MER